Prezentare

SCURT ISTORIC

 • 1968 – s-a înființat Grupul Școlar Pitești
 • 1974 – a primit denumirea de Liceul  Industrial de Construcții Nr. 2
 • 1976 – s-a numit Liceul Industrial Nr. 7
 • 1990  – denumirea  se modifica  în Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Nr.1.
 • 2000 – a primit statutul de Colegiu Tehnic cu denumirea Colegiul Tehnic Dimitrie Dima Pitești pana in 2018
 • 2018 – Liceul Tehnologic Dimitrie Dima Pitești

Misiunea Liceului Tehnologic Dimitrie Dima Pitești

 • este să ofere locuitorilor din județul Argeș oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică. Școala deservește tinerii, oferindu-le cursuri de formare, particularizate pentru agenții economici din zona noastră.

Biografia inginerului constructor Dimitrie Dima              

 • În anul 1876 s-a născut viitorul constructor Dimitrie Dima. A locuit pe strada Sfânta Vineri din Pitești.
 • În anul 1899 obține diploma de inginer constructor la Universitatea Tehnică Ducală din Darmastadt (Germania). Pentru aprecierea de care s-a bucurat a fost ales președintele „Asociației studenților de origine latină” din Germania.
 • În anul 1903, după întoarcerea în țară, devine membru al „ Societății Politehnice Române”.
 • În anul 1908, împreună cu inginerul Tiberiu Eremie (celebru prin construcțiile monumentale: Arcul de Triumf, Catedralele din Timișoara și Orăștie, etc.) și savantul Gogu Constantinescu (părintele sonicității), a înființat societatea de construcții „ Beton și fier”, prima de acest fel din țară.
 • La 28 aprilie 1911, Consiliul Comunal Pitești a hotărât realizarea unui sistem stabil de iluminat pentru întregul oraș. Ca urmare, în ziua de 25 mai 1912, s-a constituit Societatea Anonimă de Electricitate Pitești (SAEP). Uzina Electrică, existentă și astăzi, este construită sub conducerea inginerului piteștean Dimitrie Dima.

  Numele său, în semn de prețuire, a fost atribuit unei străzi, dar și liceului nostru.

 Liceul Tehnologic „DIMITRIE DIMA“ Piteşti, prin istoric, concepţie, resurse şi performanţe, este o unitate de învăţământ reprezentativä pentru domeniul construcţii şi lucrări publice, nu numai zonal ci şi naţional.
 În cadrul unei existenţe de peste trei decenii şi jumătate a şcolii, formarea profesională în meserii aferente domeniului constructii şi lucrări publice a fost o constantă majoră, care a condus la cristalizarea unei experienţe relevante. Ca urmare, tradiţia şcolii a devenit un factor de fortificare, un suport real al reformei învământului profesional, reformă pe care şcoala o susţine în calitate de promotor al Programului PHARE – VET.