Învățământ de zi și seral – Instruire practică

 – Pregarire practică la agentul economic – Clasa a XII-a A – an scolar 2020-2021