Legislație

Legea 1/2011 a educației naționale Dată act: 5-ian-2011

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE NR. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului

H.G. nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023

OME nr. 4183/2022 Regulament cadru funcționare unități învățământ preuniversitar

OME nr. 6.223/2023 pentru aprobarea Metodologie-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație

OME nr. 6154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025

OME nr. 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor