Legislație

Legea 1/2011 a educației naționale Dată act: 5-ian-2011

ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NR. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE NR. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului