Învățământ de zi și seral

Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Plan cadru de învățământ clasa a IX-a, învățământ profesional de 3 ani
Plan cadru de învățământ filiera tehnologica, ciclul superior al liceului (clasele a 11-a, a 12-a)
Plan cadru de învățământ filiera tehnologică, clasa a IX-a , învățământ de zi
Plan cadru de învățământ filiera tehnologica, clasa a IX-a, învățământ seral
Plan cadru de învățământ filiera tehnologica, clasa a X-a, învățământ seral
Plan cadru de învățământ filiera tehnologica, clasa a XI-a, învățământ seral
Plan cadru de învățământ, filiera tehnologica, clasa a X-a, învățământ de zi
Plan cadru de învățământ, programul A Doua Șansă, învățământ secundar inferior
Plan cadru de învățământ seral, ciclul superior al liceului
Plan de învățământ clasa a IX-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Construcții, instalații și lucrări publice
Plan de învățământ clasa a IX-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Mecanică
Plan de învățământ clasa a IX-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Protecția mediului
Plan de învățământ clasa a X-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Construcții, instalații și lucrări publice
Plan de învățământ clasa a XI-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Construcții, instalații și lucrări publice, tehnician desenator
Plan de învățământ clasa a XI-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Construcții, instalații și lucrări, tehnician în construcții
Plan de învățământ clasa a XI-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Electric
Plan de învățământ clasa a XI-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Mecanică, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Plan de învățământ clasa a XI-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Protecția mediului
Plan de învățământ clasa a XII-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Construcții, instalații și lucrări publice, tehnician desenator
Plan de învățământ clasa a XII-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Construcții, instalații și lucrări publice, tehnician în construcții
Plan de învățământ clasa a XII-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, Mecanică, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Precizările referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 2021-2022