Facilități și resurse

Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima” Pitești dispune de un teritoriu vast, 2.345 m.p., pe care sunt amplasate terenuri şi clădiri care adăpostesc spaţii de instruire:

 • 29 săli de clasă
 • 2 laboratoare de informatică, 50 de calculatoare cu acces la Internet
 • 26 de table interactive (dotare R.O.S.E.)
 • 34 de laptopuri (dotare R.O.S.E.)
 • 2 ateliere de mecanică
 • 1 atelier de sudură
 • 1 atelier electric
 • 1 atelier de construcții-instalații
 • 1 laborator de chimie
 • 1 laborator de fizică
 • 2 cabinete de construcții
 • 1 cabinet de instalații
 • 1 cabinet de electrotehnică
 • 1 cabinet de mecanică
 • 1 cabinet de biologie
 • Centru de Documentare și Informare cu acces la Internet
 • Bibliotecă școlară cu 33028 volume

Prin Programul R.O.S.E., școala noastră a achiziționat 26 de table interactive, 34 de  laptop-uri, 40 de pupitre, 40 de scaune, materiale didactice.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima” Pitești dispune, de asemenea, de cabinet C.E.A.C., cabinet medical, cabinet de consiliere psiho-pedagogică, sală de sport.

Școala are în prezent un personal didactic format profesori, ingineri şi maiştri instructori, (32 de cadre didactice au gradul didactic I), personal didactic auxiliar şi personal nedidactic, medic școlar.